Members

Principle Investigator: Zi Yang Meng(孟子杨)
Research Assistant Professor: Bin-Bin Chen(陈斌斌)
Yuan Da Liao (廖元达)
Postdoctoral Fellow: Cheng Huang(黄程)
Chengkang Zhou(周成康)
Jiarui Zhao(赵家瑞)
Graduate Students: Hongyu Lu(卢虹宇)
Zhang Xu(张栩)
Xiaoxue Ran (冉晓雪)
Menghan Song (宋孟涵)
Ting-Tung Wang (汪丁冬)
Min Long (龙敏)

 

Former Ph.D. Students:

Weijun Jiang (姜伟伦), Associate Professor, Shanxi Univerisity

Gaopei Pan (潘高培), Postdoctoral Fellow, University of Würzburg

Zihong Liu (刘子宏), Postdoctoral Fellow, Technische Universität Dresden

Xiao Yan Xu (许霄琰), Associate Professor, Shanghai Jiao Tong University

Former Postdoctoral Fellows:

Zheng Yan (严正), Assistant Professor, Westlake University

Nvsen Ma (马女森), Associate Professor, Beihang University

Yan-Cheng Wang (王艳成), Associate Professor, Zhongfa Aviation Institute of Beihang University